Clubavonden

Ons Programma

Werkgroep Fossielen regio Wageningen

 • Zaterdag 12-1-2019: Vanaf 10.30 uur Algemene Leden Vergadering, daarna lunch, verloting en lezing.
   

 • Vrijdag 1-2-2019: Lezing van Eric Mulder over "Ichthyosauriers"
   

 • Vrijdag 1-3-2019: Lezing Arno van Berge Henegouwen "Steeds vroegere vogels"
   

 • Zaterdag 9-3-2019: PaleoTime-Nl fossielenbeurs in Harderwijk (zie beurspagina)
   

 • Vrijdag 5-4-2019: Lezing Hans steur "Fossielenjacht in Groot-BrittanniŽ"
   

 • Alvast noteren: De bijeenkomsten van najaar 2019 zijn vrijdagavonden 6 sep, 4 okt, 1 nov en 13 dec.

Bijeenkomsten zijn meestal op de eerste vrijdag van de maanden september tot en met april en vinden plaats in 'Ons Huis', Harnjesweg 84 te Wageningen. De avonden duren van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Excursies

 

De NGV afdeling Werkgroep Fossielen regio Wageningen (hierna WFW genoemd) organiseert voor haar leden excursies. Dat kunnen eendaagse of meerdaagse excursies zijn in binnen en buitenland. De deelnemer is zich er van bewust dat WFW alleen zorgt voor de lokale termijnafstemmingen. De deelname aan excursies gebeurt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico. De vereniging WFW kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden tot vergoeding van schade verband houdend met deelname aan excursies. De deelnemer verklaart bij inschrijving aan excursies kennis genomen te hebben van het Algemene Excursie Reglement van de vereniging WFW en voorwaarden voor deelname aan de excursie.

Ons adres:

E-mail: info@werkgroepfossielenwageningen.nl

 • Vrijdag 28 en Zaterdag 29 juni: Vrijdagsexcursie naar groeve Harmignies + een nog nader te bepalen doel op zaterdeag.

 • Nieuwe excursies worden via de mail en deze website aangekondigd. Houdt u deze pagina in de gaten!

Home
Ons Programma
Excursies
Fossielen in Beeld
Leden Toegang
Links
Div. Activiteiten
Fossielen Beurs
Lid worden