Een indruk: 1 2 3 4 5 6

Ons adres:

E-mail: info@werkgroepfossielenwageningen.nl

Werkgroep Fossielen regio Wageningen afdeling van de NGV      

Laatste update : 19-11-2020

Home

Wie zijn wij

De werkgroep is een vereniging die zich bezig houdt met paleontologie in de ruimste zin van het woord. Sinds het voorjaar van 2016 zijn we als afdeling aangesloten bij de Nederlandse Geologisch Vereniging. De leden zijn amateurs met uiteenlopende belangstelling, die in hun vrije tijd graag fossielen verzamelen en die daar iets mee willen doen: uitprepareren, op naam brengen, achtergronden leren kennen, tentoonstellen, enz. Middels een maandelijkse clubavond en regelmatig op pad voor een zoekexcursie wordt hieraan invulling gegeven.

Lidmaatschap

De jaarcontributie voor een lidmaatschap is €20,- per persoon. Indien er meerdere personen lid willen worden die woonachtig zijn op hetzelfde adres kost het lidmaatschap in totaal €25,- . Kinderen tot 18 jaar kunnen als introducé mee. Wilt u eerst een indruk van ons krijgen, kom gerust langs op één van de clubavonden (zie Ons Programma) voor een nadere kennismaking.

Welkom op de site van
Werkgroep Fossielen regio Wageningen.

Actueel

Vrijdag 6 november: Lezing Oliver Kesselhut en Luc Goffings: "Mosdiertjes (Bryozoa)uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg"

Afgelast

Lezingen zijn gedurende het coronatijdperk alleen toegankelijk voor leden met vooraf inschrijving.
Onze vereniging doet daarbij z'n best een voor iedereen veilige omgeving te creëren.

Kleine tafelvitrine met gastropoden en allerlei schelpen van het Bekken van Parijs. Klik op de foto voor een vergroting.

Home
Ons Programma
Excursies
Fossielen in Beeld
Leden Toegang
Links
Div. Activiteiten
Fossielen Beurs
Lid worden